Lapin 5G-kiihdyttämö

 

Tavoitteet

 

Lapin 5G-kiihdyttämö -hankkeen tavoitteena on edistää 5G-teknologian käyttöönottoa Lapissa ja vauhdittaa yritysten digitalisaatiota ja vihreää kasvua sekä tukea uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä.

Kansallinen tahtotila on nostaa 5G-teknologian hyödyntämisastetta maan eri alueilla. Suomen 5G-teknologiset mahdollisuudet tulisi siten hyödyntää täysimääräisesti myös Lapissa, jossa teknologiaa voidaan soveltaa laajasti kaikilla tärkeillä toimialoilla kuten matkailussa, teollisuudessa, kylmä- ja talviteknologiassa, biotaloudessa ja terveyspalveluissa.

Hankkeesta

Lapin 5G-kiihdyttämö -hankkeen päätoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulun Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmä hankepartnerinaan Ilmatieteen laitos.

Hanke toteutetaan 01/08/2021 – 30/06/2023 välisenä aikana.

LAPIN AMK

Arja Kotkansalo

arja.kotkansalo(at)lapinamk.fi

puh. 040 6529389

Rahoitus

Rahoittava viranomainen Lapin liitto. Kokonaisbudjetti 388 979€, josta EAKR- ja valtion rahoitus 350 081€. Lapin AMKin osuus 289 230€ ja ilmatieteenlaitoksen osuus 99 749€.

ILMATIETEEN LAITOS

Sodankylän kansallinen satelliittidatakeskus

Timo Sukuvaara

timo.sukuvaara(at)fmi.fi

puh. 040 529 4977