Hankkeesta

Lapin 5G-kiihdyttämö -hankkeen päätoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulun Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmä hankepartnerinaan Ilmatieteen laitos.

Hanke toteutetaan 01/08/2021 – 30/06/2023 välisenä aikana.

LAPIN AMK

Mika Uitto

mika.uitto@lapinamk.fi

puh. +358 40 674 8616

Rahoitus

Rahoittava viranomainen Lapin liitto. Kokonaisbudjetti 388 979€, josta EAKR- ja valtion rahoitus 350 081€. Lapin AMKin osuus 289 230€ ja ilmatieteenlaitoksen osuus 99 749€.

ILMATIETEEN LAITOS

Sodankylän kansallinen satelliittidatakeskus

Timo Sukuvaara

timo.sukuvaara(at)fmi.fi

puh. 040 529 4977